• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Гишүүний давуу тал

  • Таны бизнесийн нэр хүнд өсөх, бизнесээ өргөжүүлэх боломж нэмэгдэх

  • Гишүүнчлэлийн ангилалаас хамааарч бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зөвлөгөө авах болон гадаад дотоод арга хэмжээнд оролцохдоо хөнгөлөлт эдлэх

  • Бизнесийн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай авах

  • Танхимын салбар зөвлөлд нэгдэж, салбарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад оролцох

  • Танхимын мэдээллийн сувгуудаар өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах

  • Бизнесийн хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, хууль эрх зүйн болон бусад бизнесийн холбогдолтой зөвлөгөө авах

  • Үндэсний танхимын Их хуралд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, Тэргүүлэгч болон Удирдах зөвлөлд сонгох, сонгогдох

  Гишүүнчлэлийн ангилал

  Бүрдүүлэх бичиг баримт, элсэх заавар


      Гишүүнээр элсэх заавар


  Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтыг файлаар татах
  Файлын формат: *.PDF, Файлын хэмжээ: 306 кб


  Утас: 976-11-7010 9090
  Факс: 976-11-324620
  Цахим шуудан: membership@mongolchamber.mn