• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Тендерийн тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна
  05/25/2018

  ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл УИХ-аар хэлэлцүүлэгдэхээр бэлтгэгдэж байгаатай холбоотой тендер шалгаруулалттай холбоотой үйл ажиллагаанд тулгардаг гол бэрхшээлүүдийн талаар бизнес эрхлэгчид та бүхэн саналаа хүргүүлэх боломжтой боллоо.

  Саналаа хүргүүлэхдээ Тендер шалгаруулалттай холбоотой төслийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд тулгарч байгаа асуудлуудаа зүйл заалтыг дурдан үндэслэлээ тодорхой бичин бидэнд policy@mongolchamber.mn хаягаар хүргүүлнэ үү.

  Хуулийн төслийн холбоос: http://forum.parliament.mn/projects/354
  Санал авах хугацаа: 5 сарын 28-ныг хүртэл
  Холбогдох ажилтан: БСХГ-ын Хууль, Эрх зүйн мэргэжилтэн И.Төгс-оюун  /11-329167, 88086993/

  Latest 150
  Latest 150