• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
  09/11/2018

  УИХ-аас шинээр баталсан аливаа хууль хэлэлцэн батлах бүрд тухайн хуулиар зохицуулсан хориглосон, үүрэг болгосон хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдлийг шинээр зөрчилд тооцон Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангид тусгах асуудлыг тухай бүрд шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн юм. Тиймээс ХЗДХЯамнаас хэд хэдэн хуулиуд шинээр батлагдсантай холбоотой Зөрчлийн тухай хуульд тусгагдаагүй байгааг тусгах зорилгоор тус хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлж байна. Иймд бизнес эрхлэгчид та бүхэн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлтэй холбоотой санал, Зөрчлийн тухай хуулийн талаарх бизнест тань тулгарч буй бодит бэрхшээлүүдийн талаарх саналаа policy@mongolchamber.mn хаягаар бидэнд ирүүлнэ үү.

  Санал авах хугацаа: 9 сарын 21-ныг хүртэл

  Холбогдох ажилтан: БСХГ-ын Хууль, Эрх зүйн мэргэжилтэн И.Төгс-оюун /11-329167, 88086993/

  Хуулийн төсөл:

  Latest 150
  Latest 150