• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Стандартын төслүүдэд санал авч байна
  03/11/2019

  Шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандартын төслүүдэд санал авч байна

  Стандарт, хэмжил зүйн газраас шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан “MNS …, Хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томъёо, тодорхойлолт”, “MNS 4946, хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих ерөнхий шаардлага”, “MNS 5021, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартын төслүүдэд санал авч байна. Төслүүдтэй танилцаад холбогдох саналаа 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ үү.

  Хавсралт: MNS …, Хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томъёо, тодорхойлолт, MNS 4946, хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих ерөнхий шаардлага, MNS 5021, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

  Шинээр боловсруулсан уусамхай сүүтэй цайны стандартын төсөлд санал авч байна

  ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль, “Best Cup” ХХК-тай хамтран шинээр боловсруулсан “Уусамхай сүүтэй цай. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандартын төсөлд санал авч байна. Төсөлтэй танилцаад холбогдох саналаа 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ үү.

  Хавсралт: Уусамхай сүүтэй цай. Техникийн ерөнхий шаардлага, Үндэслэл_ENG, Үндэслэл_RU

  Холбоо барих: МҮХАҮТ-ын БСХГазар
  Харилцах ажилтан: А.Ганхүлэг
  Утас: 11-310619, 99539173
  Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn

  Latest 150
  Latest 150