• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Гэрчилгээ

  Нийлүүлэгч талын шаардлагын дагуу импортлох эрх авсан байгууллагуудын импортолж буй зөвхөн онгоцны түлш (ТС-1)-ийг зориулалтаар нь ашиглаж байгаад хяналт тавих үүргийг хүлээж “Международный импортный сертификат” юм.

  Харилцах хаяг: Хэрэглэгч, Үйлчилгээний Газар
  Утас: +976-11-322145
  Цахим шуудан: customerservice@mongolchamber.mn

  Арга хэмжээ