• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Судалгаа

  Хүнд суртлын индекс - 2018

  2018 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

  © МҮХАҮТ 2018. “Хүнд суртлын индекс-2018” судалгааны зохиогчийн албан ёсны эрхийг МҮХАҮТ эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны мэдээллийг цааш түгээж байгаа бол зохиогчийн нэр болон эх сурвалжийг заавал дурдана уу.

  Арга хэмжээ